Lời ngỏ của Mầm non Tô-mô-e
Góc cha mẹ
Xin chào các vị phụ huynh thân mến,
 
 “Làm cha mẹ là một trong những công việc khó khăn nhất”, chắc hẳn quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi điều này. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà sức ép từ mọi mặt trong cuộc sống ngày một gia tăng, chúng ta cùng một lúc phải giải nhiều bài toán khó khác nhau, trong đó có bài toán chọn trường lớp cho con em mình.